Home

ademtherapie, ontspanningstherapie, motiverende gesprekken

Ik bied adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn  én hulpverlenende gesprekken om inzicht te krijgen in de mogelijk achterliggende oorzaken van de klachten. Beide therapieën kunnen gecombineerd worden, afhankelijk van de klachten en de hulpvraag. 

Bewustwording van bovenmatige spanning in eigen lichaam en leven, actief leren ontspannen en vrijer ademen staan centraal.

ademtherapie, ontspannningstherapie

Het verminderen van onnodige spanning leidt tot verbetering van functioneren en kwaliteit van leven. De effecten van de therapie zijn van grote betekenis ook bij werkhervatting.

Wanneer je wilt weten of deze therapie, afzonderlijk of in combinatie je klachten kan verbeteren of kan verhelpen? Klik dan verder op één van de buttons hieronder of doe de test voor advies op maat.

 Deze therapie iets voor jou?

Contact