Privacybeleid

Privacy beleid

In mijn praktijk worden er geen dossiers bijgehouden. Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van persoonlijke aantekeningen. Bij het afsluiten van het behandelcontact worden deze meteen vernietigd. Voordeel hiervan is dat je persoonlijke verhaal en klachten volledig geborgd en privé zijn en blijven. Je gegevens worden dus niet gedeeld, zijn voor niemand inzichtelijk en zijn ook niet opvraagbaar.

Daarnaast heb ik een beroepsgeheim, ik zal altijd toestemming van jou nodig hebben om informatie over jou, met andere professionals (bijv. je huisarts), mondeling of schriftelijk te delen, mocht dat in het kader van je behandeling wenselijk zijn.

Wat wél bewaard blijft zijn je contactgegevens:

  • je e-mailadres
  • woonadres
  • eventueel telefoonnummer
  •          de naar jou gestuurde facturen

Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Hierdoor kan jij aantonen  dat je een behandeling bij mij hebt gehad mocht je deze elders willen declareren, (zorgverzekeraar, belastingdienst of PGB) en voor mij om aan te kunnen tonen dat je bij mij een behandeling hebt gekregen en hiervoor hebt betaald.

Kortom alleen je contactgegevens blijven (tijdelijk) bewaard, de inhoud van het contact wordt vernietigd.